ACCO-NT

 • ACCO-NT
na objednanie
Ústredňa systému kontroly vstupu systému ACCO
Výrobca:
Obj. čislo:
ACCO-NT

ACCO-NT

ACCO-NT je ústredňa kontroly vstupu, ktorá je prvkom systému kontroly vstupu ACCO NET. Prináša veľa nových riešení zároveň pre administrátora systému ako aj pre užívateľa. Centralizácia systému, možnosť integrovania ľubovoľného počtu objektov a ľubovoľného počtu ústrední v danom objekte, a taktiež možnosť administrácie systému pomocou internetového prehliadača, to je iba niekoľko príkladov nových funkcií systému.

Ústredňa ACCO-NT má možnosť programovania zložených logických operácií na výstupoch, vďaka čomu je možná realizácia neštandardných funkcií ovládania. Okrem toho ústredňa umožňuje obsluhu 8000 užívateľov (do 65 000 v celom systéme), a každému z nich je možné prideliť 4 identifikátory (karty, prívesky, DALLAS čipy a pod.) a bezdrôtový ovládač.

Jedna ústredňa ACCO-NT môže byť integrovaná s 8 systémami signalizácie vlámania a napadnutia založenými na ústredniach zo série INTEGRA.

obsluha do 255 modulov kontroly vstupu
možnosť vytvorenia do 255 skupín v 1 ústredni (v skupine je možné nadefinovať do 255 modulov kontroly vstupu)
možnosť pridania do 16 trás prechodov (v každej trase je možné nadefinovať do 16 skupín)
8 programovateľných vstupov na doske ústredne, možnosť rozšírenia do 264 vstupov
8 programovateľných výstupov na doske ústredne, možnosť rozšírenia do 264 výstupov
2 vysokoprúdové výstupy na doske hlavnej ústredne realizujúcich funkciu napájania (zaťažiteľnosť každého výstupu: 0,5 A / 12 V DC ± 15 %)
možnosť pripojenia do 32 expandérov priamo na ústredňu: INT-E, INT-O, INT-PP, INT-RX-S
elektrické zabezpečenie všetkých vstupov a výstupov a komunikačných zberníc
konektor na pripojenie zálohovaného zdroja APS-412, APS-612 alebo APS-1412
konektor USB MINI-B umožňujúci konfiguráciu sieťových nastavení a aktualizáciu firmvéru ústredne
LED-ky informujúce o stave:
komunikácie medzi ústredňou a zbernicami RS-485, počítačom a serverom
sústavy napájania
karty microSD
udalosti sú zapisované do pamäte ústredne:
do 1 000 000 udalostí z ústredne
100 000 udalostí z každého modulu kontroly vstupu
počet užívateľov: 8000 v ústredni (65 000 v celom systéme)
možnosť pridelenia užívateľovi:
kódu
pasívneho transpondéra (vo forme napr. bezdotykovej karty alebo prívesku)
DALLAS čipu
bezdrôtového ovládača
možnosť pridelenia jednému užívateľovi 4 identifikátorov a 1 ovládača
prístup do vybraných skupín v určenom časovom úseku
možnosť odblokovania alebo zablokovania skupiny v určenom čase alebo zhodne s kalendárom prístupu
realizácia logických funkcií na vstupoch a výstupoch
obsluha turniketov
možnosť ovládania výstupov ústredne pomocou bezdrôtových ovládačov
možnosť montáže ústredne do skrinky OPU-3 P alebo OPU-4 P
Pozor!

Ústredňa ACCO-NT vo verzii:

1.14.026 spolupracuje s ACCO Server vo verzii 1.17.xxx
1.14.023 spolupracuje s ACCO Server vo verzii 1.16.xxx
1.13.xxx spolupracuje s ACCO Server vo verzii 1.15.xxx
Ústredňa kontroly vstupu ACCO-NT spolupracuje s kontrolérmi prechodu ACCO-KP, ACCO-KPWG, ACCO-KP-PS, ACCO-KPWG-PS výlučne vo verzii v3.00 alebo vyššej.

Parametre

Hmotnosť0,086 kg

Súvisiaci tovar

  Satel - ACCO

  ACCO NET-L1

  Licencia integrácie medzi ACCO-NT a prídavným kontrolným panelom INTEGRA
  na objednanie
  Obj. čislo: ACCO NET-L1

  Satel - ACCO

  ACCO NET-L2

  Balíček licencií integrácie medzi ACCO-NT a dvoma prídavnými kontrolnými panelmi INTEGRA
  na objednanie
  Obj. čislo: ACCO NET-L2

  Satel - ACCO

  ACCO NET-L5

  Balíček licencií integrácie medzi ACCO-NT a piatimi prídavnými kontrolnými panelmi INTEGRA
  na objednanie
  Obj. čislo: ACCO NET-L5

  Satel - ACCO

  ACCO-KLCDR-BG

  Sivá LCD klávesnica systému ACCO s čítačkou kariet a podsvietenou klávesnicou
  na objednanie
  Obj. čislo: ACCO-KLCDR-BG

  Satel - ACCO

  ACCO-KPWG

  Modul kontroléra prechodu s obsluhou protokolu WIEGAND
  na objednanie
  Obj. čislo: ACCO-KPWG

  Satel - ACCO

  ACCO-USB

  Prevodník RS-485/USB pre systém ACCO
  na objednanie
  Obj. čislo: ACCO-USB

  Ústredne

  ACCO-KP (.)

  Modul ACCO-KP je určený na kontrolu jedného prechodu (napr. dverí) v rámci systému kontroly vstupu ACCO. Modul môže taktiež pracovať ako samostatné zariadenie. Autorizácia užívateľov sa vykonáva na základe kódu alebo pasívneho transpondéra (karty, prívesku, a pod.). Zariadenie má široký rozsah nastavení, okrem iného aj oprávnení užívateľov, časových harmonogramov pre každého z nich, s výnimiek platných vo sviatkoch. Zariadenie má rozsiahlu pamäť 24 000 udalostí, a pamäť FLASH, ktorá uchováva nastavenia aj pri zániku napájania modulu. ACCO-KP má výstup relé, ktoré môže slúžiť na obsluhu elektromagnetického zámku alebo iného zariadenia ovládajúceho prechod. Vďaka dodatočným vstupom a výstupom môže modul spolupracovať so zabezpečovacím systémom. Programovanie ACCO-KP sa vykonáva pomocou LCD klávesnice, alebo pomocou počítača s programom ACCO-SOFT-LT. Spojenie s počítačom môže byť realizované pomocou prevodníka RS-232 alebo pomocou zbernice RS-485 cez prevodník ACCO-USB. V rámci systému ACCO NET sa konfigurácia kontroléra vykonáva pomocou programu ACCO Soft. obsluha jedného prechodu s autorizáciou vstupu a odchodu autonómna činnosť alebo činnosť v systéme ACCO/ACCO NET 1024 užívateľov definovanie oprávnení užívateľov realizácia vstupu na základe karty a/alebo kódu 256 časových harmonogramov možnosť definovania sviatočných rozvrhov prístupu pamäť 24 576 udalostí registrovanie informácií týkajúcich sa kontroly času práce funkcia zabezpečenia pred viacnásobným použitím toho istého kódu/karty na získanie vstupu tým istým smerom (anti-passback) programovanie: LCD klávesnica (pripojená nastálo alebo na čas programovania) počítač pripojený na port RS-232 počítač pripojený na zbernicu RS-485 prostredníctvom prevodníka ACCO-USB pamäť FLASH uchovávajúca nastavenia kontroléra aj po odpojení napájania možnosť aktualizácie firmvéru bez nutnosť demontovania zariadenia prepínanie prechodu do stavu odblokovania alebo zablokovania zhodne s vytvoreným harmonogramom limitovanie vstupov užívateľov Pozor! Modul ACCO-KP vo verzii: v2.03 spolupracuje s programom ACCO-SOFT-LT výlučne vo verzii v1.03 v3.00 spolupracuje s programom ACCO-SOFT-LT vo verzii v1.04 alebo v1.05 v3.01 spolupracuje s programom ACCO-SOFT-LT vo verzii v1.05 alebo v1.07.004 Na spoluprácu s ústredňou kontroly vstupu ACCO-NT je vyžadovaný modul vo verzii v3.00 alebo novšej.
  skladom na predajni
  Obj. čislo: akciaACCO-KP

  Ústredne

  ACCO-KPWG-PS (.)

  Modul ACCO-KPWG-PS je určený na kontrolu jedného prechodu (napr. dverí) v rámci systému kontroly vstupu ACCO. Modul môže taktiež pracovať ako samostatné zariadenie. Autorizácia užívateľov sa vykonáva na základe kódu alebo pasívneho transpondéra (karty, prívesku, a pod.). Zariadenie má široký rozsah nastavení, okrem iného aj oprávnení užívateľov, časových harmonogramov pre každého z nich, s výnimiek platných vo sviatkoch. Zariadenie má rozsiahlu pamäť 24 000 udalostí, a pamäť FLASH, ktorá uchováva nastavenia aj pri zániku napájania modulu. ACCO-KPWG-PS má výstup relé, ktoré môže slúžiť na obsluhu elektromagnetického zámku alebo iného zariadenia ovládajúceho prechod. Vďaka dodatočným vstupom a výstupom môže modul spolupracovať so zabezpečovacím systémom. Programovanie ACCO-KPWG-PS sa vykonáva pomocou LCD klávesnice, alebo pomocou počítača s programom ACCO-SOFT-LT. Spojenie s počítačom môže byť realizované pomocou prevodníka RS-232 alebo pomocou zbernice RS-485 cez prevodník ACCO-USB. V rámci systému ACCO NET sa konfigurácia kontroléra vykonáva pomocou programu ACCO Soft. obsluha jedného prechodu s autorizáciou vstupu a odchodu obsluha terminálov využívajúcich nasledujúce formáty prenosu: EM Marin (čítačky SATEL) Wiegand 26bitov Wiegand 32, 34, 40, 56 (od verzie 3.02 z 2017-11-03; týka sa systému ACCO NET) Dallas autonómna činnosť alebo činnosť v systéme ACCO/ACCO NET 1024 užívateľov definovanie oprávnení užívateľov realizácia vstupu na základe karty a/alebo kódu 256 časových harmonogramov možnosť definovania sviatočných rozvrhov prístupu pamäť 24 576 udalostí registrovanie informácií týkajúcich sa kontroly času práce funkcia zabezpečenia pred viacnásobným použitím toho istého kódu/karty na získanie vstupu tým istým smerom (anti-passback) programovanie: LCD klávesnica (pripojená nastálo alebo na čas programovania) počítač pripojený na port RS-232 počítač pripojený na zbernicu RS-485 prostredníctvom prevodníka ACCO-USB pamäť FLASH uchovávajúca nastavenia kontroléra aj po odpojení napájania možnosť aktualizácie firmvéru bez nutnosť demontovania zariadenia zabudovaný pulzný zdroj 12 V DC 1,2 A prepínanie prechodu do stavu odblokovania alebo zablokovania zhodne s vytvoreným harmonogramom limitovanie vstup Pozor! Modul ACCO-KPWG-PS vo verzii: v2.03 spolupracuje s programom ACCO-SOFT-LT výlučne vo verzii v1.03 v3.00 spolupracuje s programom ACCO-SOFT-LT vo verzii v1.04 alebo v1.05 v3.01 spolupracuje s programom ACCO-SOFT-LT vo verzii v1.05 alebo v1.07.004 Na spoluprácu s ústredňou kontroly vstupu ACCO-NT je vyžadovaný modul vo verzii v3.00 alebo novšej. Modul ACCO-KPWG-PS vo verzii: 3.02 spolupracuje s ústredňou ACCO-NT vo verzii 1.12.xxx 3.03 spolupracuje s ústredňou ACCO-NT vo verzii 1.13.xxx
  skladom na predajni
  Obj. čislo: akciaACCO-KPWG-PS

  Ústredne

  ACCO-KP-PS (.)

  Modul ACCO-KP-PS je určený na kontrolu jedného prechodu (napr. dverí) v rámci systému kontroly vstupu ACCO. Modul môže taktiež pracovať ako samostatné zariadenie. Autorizácia užívateľov sa vykonáva na základe kódu alebo pasívneho transpondéra (karty, prívesku, a pod.). Zariadenie má široký rozsah nastavení, okrem iného aj oprávnení užívateľov, časových harmonogramov pre každého z nich, s výnimiek platných vo sviatkoch. Zariadenie má rozsiahlu pamäť 24 000 udalostí, a pamäť FLASH, ktorá uchováva nastavenia aj pri zániku napájania modulu. ACCO-KP-PS má výstup relé, ktoré môže slúžiť na obsluhu elektromagnetického zámku alebo iného zariadenia ovládajúceho prechod. Vďaka dodatočným vstupom a výstupom môže modul spolupracovať so zabezpečovacím systémom. Programovanie ACCO-KP sa vykonáva pomocou LCD klávesnice, alebo pomocou počítača s programom ACCO-SOFT-LT. Spojenie s počítačom môže byť realizované pomocou prevodníka RS-232 alebo pomocou zbernice RS-485 cez prevodník ACCO-USB. V rámci systému ACCO NET sa konfigurácia kontroléra vykonáva pomocou programu ACCO Soft. obsluha jedného prechodu s autorizáciou vstupu a odchodu autonómna činnosť alebo činnosť v systéme ACCO/ACCO NET 1024 užívateľov definovanie oprávnení užívateľov realizácia vstupu na základe karty a/alebo kódu 256 časových harmonogramov možnosť definovania sviatočných rozvrhov prístupu pamäť 24 576 udalostí registrovanie informácií týkajúcich sa kontroly času práce funkcia zabezpečenia pred viacnásobným použitím toho istého kódu/karty na získanie vstupu tým istým smerom (anti-passback) programovanie: LCD klávesnica (pripojená nastálo alebo na čas programovania) počítač pripojený na port RS-232 počítač pripojený na zbernicu RS-485 prostredníctvom prevodníka ACCO-USB pamäť FLASH uchovávajúca nastavenia kontroléra aj po odpojení napájania možnosť aktualizácie firmvéru bez nutnosť demontovania zariadenia zabudovaný pulzný zdroj 12 V DC 1,2 A prepínanie prechodu do stavu odblokovania alebo zablokovania zhodne s vytvoreným harmonogramom limitovanie vstupov užívateľov Pozor! Modul ACCO-KP vo verzii: v2.03 spolupracuje s programom ACCO-SOFT-LT výlučne vo verzii v1.03 v3.00 spolupracuje s programom ACCO-SOFT-LT vo verzii v1.04 alebo v1.05 v3.01 spolupracuje s programom ACCO-SOFT-LT vo verzii v1.05 alebo v1.07.004 Na spoluprácu s ústredňou kontroly vstupu ACCO-NT je vyžadovaný modul vo verzii v3.00 alebo novšej. Modul ACCO-KP-PS vo verzii: 3.02 spolupracuje s ústredňou ACCO-NT vo verzii 1.12.xxx 3.03 spolupracuje s ústredňou ACCO-NT vo verzii 1.13.xxx
  skladom na predajni
  Obj. čislo: akciaACCO-KP-PS

  Satel - ACCO

  ACCO-KLCDR-BW

  Biela LCD klávesnica systému ACCO s čítačkou kariet a podsvietenou klávesnicou
  na objednanie
  Obj. čislo: ACCO-KLCDR-BW

Potrebujem poradiť / Chcem zadať dopyt

Otázka k produktu: ACCO-NT - (ACCO-NT)


Výber podľa značky 


 

Najdôležitejšie novinky priamo na váš email

Získajte zaujímavé informácie vždy medzi prvými

Vaše osobné údaje (email) budeme spracovávať len za týmto účelom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.