F/UTP indoor, kateg髍ia 5E, 200MHz, 305m

na objednanie
F/UTP 5E; 200MHz; 4󫎼,51 PVC; 305m balenie
V齬obca:
Obj. 鑙slo:
49352-305

F/UTP indoor, kateg髍ia 5E, 200MHz, 305m

F/UTP 5E; 200MHz; 4󫎼,51 PVC; 305m balenie

Parametre

Hmotnos12,9 kg


V齜er pod綼 zna鑛y 


 

Najd鬺e瀒tej歩e novinky priamo na v釟 email

Z韘kajte zauj韒av inform醕ie v瀌y medzi prv齧i

Va歟 osobn 鷇aje (email) budeme spracov醰a len za t齧to elom v s鷏ade s platnou legislat韛ou a z醩adami ochrany osobn齝h 鷇ajov. S鷋las potvrd韙e kliknut韒 na odkaz, ktor v醡 po歭eme na v釟 email. S鷋las m魹ete kedyko緑ek odvola p韘omne, emailom alebo kliknut韒 na odkaz z ktor閔oko緑ek informa鑞閔o emailu.