U/UTP indoor, kateg髍ia 5E, 350MHz, 305m

U/UTP 5E; 350MHz; 4󫎼,5 PVC; 305m balenie
V齬obca:
Obj. 鑙slo:
49245-305

U/UTP indoor, kateg髍ia 5E, 350MHz, 305m

U/UTP 5E; 350MHz; 4󫎼,5 PVC; 305m balenie

Parametre

Hmotnos9,7 kg


V齜er pod綼 zna鑛y 


 

Najd鬺e瀒tej歩e novinky priamo na v釟 email

Z韘kajte zauj韒av inform醕ie v瀌y medzi prv齧i

Va歟 osobn 鷇aje (email) budeme spracov醰a len za t齧to elom v s鷏ade s platnou legislat韛ou a z醩adami ochrany osobn齝h 鷇ajov. S鷋las potvrd韙e kliknut韒 na odkaz, ktor v醡 po歭eme na v釟 email. S鷋las m魹ete kedyko緑ek odvola p韘omne, emailom alebo kliknut韒 na odkaz z ktor閔oko緑ek informa鑞閔o emailu.