EVOLUČNÝ SKOK V MY2N MANAGEMENT PLATFORME. SPRAVUJTE PRÍSTUPOVÉ PRAVIDLÁ ODKIAĽKOĽVEK

Z My2N sa stáva jednotná platforma, ktorá zjednodušuje správu cloudového volania aj prístupového systému. Oboje úplne vzdialene.

Funkcia prístupového systému v My2N Management Platforme

Správa prístupu na úrovni apartmánu – už nemusíte zdĺhavo nastavovať prístupové práva jednotlivcom, nastavte ich celému apartmánu a všetci jeho obyvatelia ich automaticky preberú. Mimochodom aj volanie z IP interkomu môžete nastaviť na celý apartmán.

Priradenie RFID karty a PINu používateľom – v súčasnosti môžete priamo v My2N Management Platforme používateľom priraďovať populárne RFID karty a PIN kódy. Avšak na podpore Bluetooth technológie 2N pracuje a môžete sa na ňu tešiť v dohľadnej dobe.

Prístupové skupiny – vytvorte prístupovú skupinu (skupinu dverí) a priraďte ju užívateľom alebo apartmánom. V základnej skupine budú vchody do budovy, v druhej skupine môže byť vjazd do garáže pre rezidentov s autami av tretej napríklad vstup do spoločnej telocvične pre nájomníkov, ktorí si ju zaplatili.

Prístupové logy – uľahčte si monitorovanie prístupu vďaka prístupovým logom. Jednoducho zistite, kto a kedy vstupoval alebo odchádzal a rýchlo prídite na kĺb prípadným bezpečnostným incidentom.

Plánované funkcie

Široké možnosti nastavenia používateľa – často sa stáva, že existujú používatelia, ktorí potrebujú prístup do budovy, ale vy nemáte kompletné údaje potrebné na vyplnenie informácií o používateľovi do systému (napríklad deti rezidentov). Čo v takom prípade robiť? Poslúži tzv. anonymný používateľ. Okrem obvyklého typu používateľa, ktorý má všetky požadované údaje, môžete (v prípade potreby) vytvoriť aj anonymných používateľov, ktorí nemajú vôbec žiadne údaje, ale napriek tomu im môžete priradiť RFID kartu alebo PIN kód.

Podpora Bluetooth – hoci sú RFID a PIN tou najrozšírenejšou formou prístupovej technológie v rezidenčnom segmente, Bluetooth je na raketovom vzostupe. Pre nás je prístup mobilom technológií, ktoré veríme najviac, takže ju v My2N Management Platforme očakávajte veľmi skoro.

 

Cloudové párovanie Bluetooth – používateľom spríjemníme používanie prístupu mobilom tým, že im budete môcť spárovať ich chytré telefóny s čítačkami vzdialene.

Pre koho je My2N Management Platforma?

My2N Management Platformu sme vyvinuli pre správcov rezidenčných budov (facility manažérov). Majú spravidla na starosti desiatky budov a sú často na cestách. Práve preto je My2N cloudovou službou a s tým sa viaže jedna z ich najdôležitejších výhod: prístup do platformy odkiaľkoľvek a kedykoľvek.

Správcovia rezidenčných budov majú na starosti chod celej budovy vrátane bezpečnostných systémov, kamier, parkovania, upratovania, vykurovania, údržby zelene a napríklad aj odpadkov. Sú zahltení desiatkami rôznych požiadaviek a musia sa orientovať v niekoľkých správcovských systémoch. Práve preto My2N Management Platforma ponúka iba tie funkcie, ktoré správca budovy najčastejšie využíva. Vďaka tomu je správa volaní a prístupového systému priamočiara a efektívna.