INTEGRA, INT-TSH2, INT-TSG2, ETHM-1 Plus, DLOADX, PERFECTA Soft, ABAX 2

Nové verzie firmwaru pre rad ústrední INTEGRA, klávesnice INT-TSH2 a INT-TSG2 a komunikačný modul ETHM-1 Plus sú teraz k dispozícii na stiahnutie. Aktualizované boli aj konfiguračné programy DLOADX a PERFECTA Soft. K dispozícii je už aj nová verzia programu ABAX 2 Firmware na aktualizáciu ovládačov ACU-220 a ACU-280, ktorá obsahuje firmvér pre ďalšie zariadenia systému ABAX 2.

INTEGRA 1.21 (zostavené 2023-03-07)

Pridané:

 • podpora klávesnice INT-KSG2R
 • podpora pre „120. výstupy typu Termostat v klávesniciach INT-TSH2 a INT-TSG2

Vylepšený:

 • obsluha zón vypnutia stráženia a zrušenia poplachu
 • úprava funkcie užívateľských nastavení z klávesníc INT-TSH2 a INT-TSG2 (pri úprave užívateľských nastavení z klávesnice sa nemenia skupiny a úrovne oprávnenia, ktoré užívateľ nemá)
 • spolupráca ústredne INTEGRA 24 s bezdrôtovým radiátorovým termostatom ART-200
 • komunikácia na zbernici klávesníc pri synchronizácii dát po zmene nastavení (napr. názvy zón)
 • prevádzka funkcie hlásenia udalostí

Zmenené:

 • typ zaznamenanej udalosti pri zapínaní stráženia z mobilnej aplikácie – zaznamenáva sa udalosť 407 (zapínanie na diaľku) namiesto 401 (zapínanie stráženia)

INT-TSH2 2.01.000 (zostavené 2023-03-06)

INT-TSG2 2.01.000 (zostavené 2023-03-06)

Pridané:

 • podpora ústredne PERFECTA 64 M
 • možnosť automatického odhlásenia užívateľa po vykonaní makro príkazu
 • Widget „Analógová hodnota“, ktorý dokáže zobraziť hodnotu energie odoberanej zo siete zariadením pripojeným cez zástrčku ASW-200
 • „Tlačidlo“ widget na ovládanie monostabilných výstupov – výstup je aktívny, pokiaľ držíte ikonu widgetu
 • Widget „Termostat“ na úpravu hodnôt výstupu typu Termostat
 • zhrnutie funkcie „Test zón“.
 • nové ikony pre makrá, tlačidlá a stavy
 • možnosť odstrániť hodiny zo šetriča obrazovky
 • možnosť vypnúť šetrič obrazovky
 • možnosti nastavenia času: automatického odhlásenia, oneskorenia šetriča obrazovky (cez deň / v noci)
 • nutnosť potvrdiť aktiváciu zvolenej funkcie v lokálnom nastavení klávesnice, napr. „Čistenie obrazovky“

Vylepšený:

 • obsluha funkcie nastavenia jasu podsvietenia po strate a obnovení sieťového napájania ústredne (platí pre INT-TSG2)
 • prevádzka zvonenia spúšťaná zo vstupu blokovania zvonenia
 • stlačenie kláves zvuková signalizácia pri vydávaní zvukov alarmu, oneskorenia vstupu, oneskorenia odchodu atď.
 • signalizácia zvukov sabotážneho poplachu (platí pre ústredne VERSA)
 • zobudenie klávesnice spustené zo zón 129-256 (platí pre INTEGRA 256 Plus)
 • zobrazenie zoznamu udalostí v závislosti od úrovní oprávnení prihláseného užívateľa (prístup k objektom a oddielom)
 • súčasné zobrazenie správ a hviezdičiek zobrazujúcich dĺžku (počet číslic) zadaného hesla
 • ovládanie posuvníkov na zmenu možností, napr. Nastavenie hlasitosti
 • mechanizmus pre výber výstupov pre kľúčenku ABAX / ABAX 2
 • proces synchronizácie dát po zmene nastavení ústredne (napr. názvy zón)
 • proces vytvárania užívateľa z klávesnice – predvolené úrovne autorizácie sú prevzaté z nastavení ústredne
 • preklady v rôznych jazykových verziách

Zmenené:

 • vzhľad obrazovky úpravy používateľských nastavení

ETHM-1 Plus 2.09 (zostavené 2023-03-13)

Pridané:

 • proces overovania certifikátu servera SMTP
 • prevádzka funkcie reportovania (v SIA-IP) pri spolupráci s modulom INT-GSM / INT-GSM LTE
 • v prípade zablokovania odosielania PUSH notifikácií v prípade aktívneho hlásenia udalostí na dve rovnaké monitorovacie stanice
 • podpora prepojenia s mobilnou aplikáciou pri spolupráci s modulom INT-GSM / INT-GSM LTE

Zmenené:

 • časový limit pre sledovanie udalostí cez GPRS (pri spolupráci s modulom INT-GSM / INT-GSM LTE) – bol skrátený

DLOADX 1.21.001 (zostavené 2023-03-08)

Pridané:

 • podpora klávesnice INT-KSG2R
 • sada nových ikon pre klávesnice INT-TSH2 a INT-TSG2 (od verzie 2.01)
 • podpora miniaplikácií „Tlačidlo“, „Analógová hodnota“ a „Termostat“ na klávesniciach INT-TSH2 a INT-TSG2 (od verzie 2.01)
 • upozornenie na nesprávnu konfiguráciu funkcie hlásenia udalostí pomocou ETHM-1 Plus

Vylepšený:

 • priraďovanie hodnôt parametrických rezistorov
 • zobrazenie hodnoty teploty z detektora ACMD-200

Zmenené:

 • dostupnosť možnosti „Vyššia citlivosť na detekciu rušenia“ v nastaveniach ovládača ACU-220 a ACU-280 – bola odstránená
 • dostupnosť voľby „Vypnúť obrazovku“ v nastaveniach klávesníc INT-TSH2 a INT-TSG2 (od verzie 2.01) – bola odstránená
 • názov možnosti „Upraviť v ART-200“ na „Upraviť bez kódu“ v nastaveniach výstupu typu „120. Termostat“

PERFECTA Soft 2 00 000 (zostavené 2023-03-08)

Pridané:

 • podpora ústredne PERFECTA 64 M
 • podpora klávesníc INT-KSG2R, INT-TSH2, INT-TSG2, PRF-LCD-A2 (platí pre PERFECTA 64 M)
 • podpora systémových ovládačov ACU-220 a ACU-280 ABAX 2 (platí pre PERFECTA 64 M)
 • podpora pre „24. Typ výstupu termostat” (platí pre PERFECTA 64 M)

Vylepšený:

 • úprava používateľského nastavenia, keď je prístup služby k oddielom obmedzený
 • preklady v rôznych jazykových verziách

Firmvér ABAX 2 6.06 (kompilovaný 2023-03-08)

Pridané:

 • podpora ústredne PERFECTA 64 M
 • podpora klávesnice PRF-LCD-A2
 • periodické odosielanie hodnôt teploty z detektora ACMD-200 do funkcie zbernice expandérov