Služby

 • Telefonická podpora
 • Podpora cez vzdialené pripojenie
  – Teamviewer
  – AnyDesk
  – Ultraviewer
 • Vycestovanie priamo k vám
 • Konzultačná činnosť v oblasti bezpečnostných
 • prípadových štúdií
 • Projektová podpora pre projektantov
 • Obhliadka objektu, pomoc pri vypracovaní podkladov pre projektovú dokumentáciu
 • Krátkodobé / dlhodobé testovanie produktov vrátenie výstupných testov
 • Testovanie zákazníckych riešení a funkčnosti zapojenia
 • Overenie technického riešenia a správnej konfigurácie systému
 • Vzdialená konfigurácia cez sieťové rozhranie
 • Konfigurácia sw nadstavieb AXXON, SENSTAR, I-PRO
 • Krátkodobý
 • Dlhodobý
 • podľa požiadaviek zákazníka