PERIDECT – servisný balíček

Jarná zľava na servisný balíček Peridect, ktorý vám umožní opravy systému aj v najbližších rokoch

  1. Vážení partneri,

všetky dobré veci končia…. spoločnosť SIEZA ukončila predaj Peridect Classic z dôvodu plného venovania sa vývoju nových produktov.  Z tohto dôvodu ponúka špeciálnu zľavu v podobe servisného balíčka Peridect, ktorý obdahuje:

  • 1 PVJ
  • 100 PSD
  • 5 PIO

Táto akcia trvá do konca júna 2023 alebo dovypredania zásob.