Výstava ISE – Integrated System Europe

Amsterdam, február 2018

Začiatkom februára 2018 sa konala v Amsterdame najväčšia výstava Audio a Video techniky v Európe ISE, aj za účasti nášho partnera PANASONIC, ktorý oslavuje tento rok 100 rokov a naša firma pri tom nemohla chýbať. Na prezentácii bolo vyše 500 ľudí z EU a sveta, kde sa popri kvalitných LED obrazoviek a laserových projektoroch vystavovali aj  nové Fish Eye kamery s analýzami, ako počítanie ľudí, hot zóny a prekročenie línie. Po pri výstave sme stihli viacero rokovaní s našími partnermi, za čo sa im chceme poďakovať, že si našli čas na stretnutia.